Gunther Celli campione di freestyle football in visita al VCBG Summer Camp